محل تبلیغات شما

سیچقان یا کسکو (موش)

اوی یا سِیغیر (اؤکوز)،‌

 بارس یا قافلان

توفشقان یا توفشیجان یا توشقان (دوْوشان)

 لوْو نهنگ

 ییلان ـ ایلان

 یوْنت (آت)

قْوی (قوْیون)

بیجین (میمون)

 توغاقوی یا توخاقوی (تویوق)

ایت

 دوْنقوز.

سال ترکی :و معادل فارسی

سیچان ایلی : سال موش

اینک ایلی : سال گاو

بارس ایلی : سال پلنگ

دوشان ایلی : سال خرگوش

لوی ایلی : سال نهنگ

ایلان ایلی : سال مار

آت ایلی : سال اسب

قویون ایلی : سال گوسفند

پیچی ایلی : سال میمون

تویوق ایلی : سال مرغ

ایت ایلی : سال سگ

دونقوز ایلی : سال خوک

عاشیق بولود عنعنه سی................

قادینلار گونونه....................

سیریق گوزونده.....................

سال ,ایلی ,ایلان ,آت ,تویوق ,نهنگ ,ایلی سال ,نهنگ ایلان ,سال نهنگ ,لوی ایلی ,ایلان ایلی

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

telmatesni blue band تماشاگر Susan's memory ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت برند لاتین Business world دنیای بیزینس feeeknowonah Barbara's style × آماتور × آنشرلے با موهاے خرمایے