محل تبلیغات شما

در تاریخ صد سال گذشتهمنطقه خلخال اتفاقات افتاده است که قابل تعمق است؛یکی از آن حوادث مسئله ی قتلمحمد تقی خان امیر (ممیش خان)است که روایت های گوناگون در اذهان مردم جاریمیباشد؛ممیش خان در بین سالهای 1320خورشیدی تفنگچی هایی که در دور اطراف خود داشت ازضعف  دولت مرکزی استفاده نموده جهت برقرارکردن امنیت منطقه دست به تحرکاتی میزند در اینصورت بعداز جنگ گریزهایی با عواملحکومتی و غیره نهایتاَ به شهر خلخال(هروآباد)یورش برده آنجارا سقل فرماندهی خودقرار میدهد؛بنا دسیسه های سِری که از طرف استاندار وقت تبریز انجام میشده در اسفند1320طی درگیریهای ساختگی ایرج دارایی وارد کار زار شده به نوعی محمد تقی خان(ممیشخان) را ترور میکند؛تا جاییکه همه ما میدانیم ایرج خان دارایی جزو ملاکین طارمغربی بوده که ایشان یکی از پر نفوذترین عوامل دربار محمد رضاشاه در منطقه است وبعداز قتل ممیش خان دست به شایعاتی میزنند که گویا اسداله نامی که نوکر ممیش خان بودهمحمد تقی خان را گشته است؛و علت قتل وی را ارتباط نامشروع محمد تقی خان با زن اسدالهعنوان میکنند

ائلچی بی
1398/4/1
بندر انزلی

عاشیق بولود عنعنه سی................

قادینلار گونونه....................

سیریق گوزونده.....................

خان ,محمد ,ممیش ,تقی ,منطقه ,قتل ,محمد تقی ,تقی خان ,ممیش خان ,خان را ,است که

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

vaibaldcesdown جزوات تخصصی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ریاضی و زبان پارسه با قیمت مناسب برای كنكور ارشد lighmonmoicom Daniel's collection dersphasobli سیپیده wolf noir برگی از اقتصاد Andrew's memory دلنوشته های لاله گون